ព្រះសង្ឃ និងនារីលង់ទឹក

cq5dam.thumbnail.460.306

រូបថតពីហ្គោលហ្គល

កាលពីដើមឡើយ មានព្រះសង្ឃពីរអង្គនិមន្តក្នុងព្រៃ បានពើបប្រទះនឹងស្រ្តីម្នាក់ កំពុងលង់ទឹក។ ព្រះអង្គទាំងពីរបានគិតគ្នាថា តើគួរតែជួយស្រ្តីម្នាក់នឹងទេ បើករណីជួយ អាចនឹងដាច់សីល។ ភ្លាមនោះព្រះសង្ឃមួយអង្គ បានចុះទៅស្រង់ស្រ្តីម្នាក់នោះ ចេញពីទឹកភ្លាម ដោយមិនខ្លាចឡើយ ធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀត មានភាពមិនខ្លាចនឹងការខុសវិន័យយ៉ាងខ្លាំង រួមទៅស្រែកទៅព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតថា លោកបំពានបំរាមហើយ ព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀត នៅតែធ្វើមិនដឹង ហើយឆាប់ជួយសង្គ្រោះនារីម្នាក់នោះជាបន្ទាន់ ដោយអ្នកនាង ត្រង់ក្បាល នឹងខ្លួន ចាប់ផ្តើមបើកមាត់នារីម្នាក់នោះ ដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញពីសួត។

ព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀត មើលដោយតក់ស្លុត  ទាំងឃើញព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀត ធ្វើបែបនេះដោយមិនតក់ស្លុត។​ បន្តិចក្រោយមក នារីម្នាក់នោះ ក៏ដឹងខ្លួន រួមក្រាបបង្ខំអ់គុណព្រះអង្គដោយរីករាយ។

ក្រោយពីសង្គ្រោះនារីម្នាក់នោះរួម ព្រះសង្ឃទាំងពីរនិមន្តតម្រង់ទៅវត្តវិញ។ ព្រះសង្ឃមួយអង្គ ចាប់ផ្តើមសួរព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀត ដោយសម្លេងស្រាលៗ នឹងសម្រឹបជើងចាប់ផ្តើមថយចុះថា

បើលោកប៉ះស្រ្តីបែបនេះ លោកត្រូវសឹកហើយ ព្រោះប្រព្រឹត្តិខុសវិន័យហើយ

ព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀត បន្ត

នេះមិនមែនជាការខុសវិន័យឡើយ ប៉ុន្តែគឺជាការជួយមនុស្សម្នាក់ដែលជិតស្លាប់ បើអាត្មាមិនធ្វើបែបនេះទេ នាងមុខជាស្លាប់ជាមិនខាន។ តើធម៏ព្រះពុទ្ធ ឲ្យបើភ្នែកមើលសត្វលោកលង់ទឹកហើយមិនជួយមែនទេ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត នាពេលអាត្មាប៉ះស្រ្តីម្នាក់នោះ អាត្មាគ្មានចេតនាអាក្រក់ ហើយចាប់ទុកនាងជាសាច់ញាត្តិ ជាបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងផែនដីនេះជាមួយគ្នា។ អាត្មាបានជំនះរាល់កាមគុណចោលអស់ហើយ ដូច្នេះអាត្មាមិនដាច់សីលឡើយ។

ពុទ្ធិដីកានេះ បានធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃឃមួយអង្គទៀតយល់ ហើយនិមន្តទៅវត្តវិញ ដោយអស់មន្ទិលសង្ស័យ។

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s