ខ្សែបំបែកចំណង

04_seesaw-01

 

គ្មានខ្សែគ្មានន័យ           គ្មានអត្ថន័យ                គ្មានអ្នកត្រូវការ

គ្មានខ្សែឡើងតោង       គ្មានអ្នកត្រូវការ            គ្មានឱកាសណា

បានវាសនាខ្ពស់។

 

និពន្ធដោយ៖ ស្រេង សេងហុង

Advertisements
This entry was posted in Poem. Bookmark the permalink.

2 Responses to ខ្សែបំបែកចំណង

  1. chantchhaya says:

    ខ្លីតែមានន័យ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s